Roer 28 3068 LE Rotterdam 010 - 456 40 22 info@sdw-rotterdam.nl

Productontwikkeling

     
SDW opereert op de fronten: overheid, markt en samenleving. Een veld van zeer uiteenlopende krachten. Naast het continu anticiperen op externe ontwikkelingen op het gebied van het werkgelegenheidsbeleid, wetgeving en financiering van de (lokale) overheid, worden er voortdurend nieuwe vormen van dienstverlening op deze beleidsterreinen ontwikkeld en in de markt gezet. Niet alleen voor de eigen organisatie, maar ook voor derden. Tevens kan SDW u adviseren en ondersteunen om uw bestaande diensten te verbeteren en/of uit te breiden.