Roer 28 3068 LE Rotterdam 010 - 456 40 22 info@sdw-rotterdam.nl

Re-integratie

  •  

 

SDW maakt werk van werk

SDW Arbeidsintegratie slaat bruggen tussen (langdurig) werklozen en de arbeidsmarkt. Dit vanuit de filosofie dat werken naar vermogen leidt tot perspectieven op een betere toekomst. Als re-integratiebedrijf begeleiden we mensen niet alleen bij het zoeken naar werk. We regelen scholing op maat, leer-werkstages en sollicitatietrainingen.

Participatie

SDW biedt een diversiteit aan werkplekken om mensen arbeidsvaardigheden op te laten doen. Dit kan in de vorm van maatschappelijke stages, werken met behoud van uitkering, werken naar vermogen, of vrijwilligerswerk (al dan niet verplicht). Maatschappelijke inspanning (MI) oftewel 'iedereen kan iets' is hierbij het uitgangspunt.

Observatie en diagnose

In een observatie- en diagnosetraject wordt de ontwikkeling en de groei van de deelnemer gevolgd en vastgelegd door middel van rapportages. Daarbij is het doel, het verkrijgen van een reguliere baan, het uitgangspunt voor het meten van de scores. De bevindingen van de vaktechnische begeleiding zijn hierin bepalend.

Work-First

Het is mogelijk om direct bij ons aan de slag te gaan. Binnen één tot vijf dagen na aanmelding kan men werken bij één van onze bedrijven of werkprojecten.

Motivatietrajecten

Van deze trajecten bestaan twee verschillende vormen: 

  • Direct werk, met verplichte plaatsing en sterke controle op aanwezigheid, houding en gedrag, gericht op het motiveren van de werknemer.
  • Het nulurencontract, waarbij de verantwoordelijkheid voor het aantal te werken uren bij de werknemer wordt gelegd en geen claim gelegd hoeft te worden bij de gemeente voor een aanvullende uitkering aangezien er garantie is op 32 tot 36 uur werk.

Vakgerichte re-integratie

Voor het werken in de beveiliging, in de schoonmaakbranche of als technisch medewerker, waarbij het opdoen van werkervaring en het doen van een opleiding op MBO-niveau wordt gecombineerd.


Sociale Activering

Een traject sociale activering is bedoeld voor mensen die nog niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt, maar mét professionele ondersteuning van een trajectbegeleider van SDW die stap wel kunnen gaan maken.

Door knelpunten in de persoonlijke situatie te inventariseren en hier een individueel doelgericht plan voor samen te stellen, werken we toe naar het einddoel: deelname aan een re-integratietraject gericht op betaald werk.

Teneinde dit doel te bereiken kunt u van ons bijvoorbeeld verwachten dat we u helpen bij het:

  • Oppakken van persoonlijke knelpunten, die een terugkeer naar de arbeidsmarkt belemmeren. Hierbij kunt u denken aan het zoeken naar hulp op het gebied van schulden, verslavingen, etc. Wij zorgen ervoor dat u in contact komt met deskundigen en behouden de regiefunctie;
  • Het aanleren van werknemersvaardigheden door u een stageplaats te bieden in ons Leerwerkbedrijf/Productiebedrijf. Op basis van uw mogelijkheden bespreken we op welke afdeling u tot uw recht komt en hoe u zich door deze stage kunt ontwikkelen naar het einddoel;
  • Ondersteuning in het verbeteren van de Nederlandse taal, indien nodig. Dit doen we door u aan te melden bij instanties die u hierbij kunnen helpen. Ook hierin houden we de regie;
  • Vergroten van uw zelfredzaamheid door het voeren van coachinggesprekken. Hiermee leert u actief te werken aan uw persoonlijke situatie, waarmee u uw kansen op de arbeidsmarkt én in het dagelijks leven vergroot.

Deelname aan een traject sociale activering is voor de duur van maximaal 1 jaar.

Indien u een uitkering ontvangt van het UWV (ZW, Wajong of WGA) benadert u hiervoor uw arbeidsdeskundige of werkcoach. Met hen overlegt u of u in aanmerking komt voor een traject sociale activering.

Indien u géén recht heeft op een uitkering vanuit het UWV, maar wel denkt baat te hebben bij een traject sociale activering bij SDW, kunt u terecht bij uw klantmanager van de gemeente.

Kiest u voor SDW?

Voor een gegarandeerde plaatsing tijdens het traject bent u bij ons aan het juiste adres. Wij bieden iedereen gedurende het traject een plaats in het eigen leerwerkbedrijf!