Roer 28 3068 LE Rotterdam 010 - 456 40 22 info@sdw-rotterdam.nl

Toezicht

     


SDW Toezicht & Veiligheid draagt bij aan de leefbaarheid in de stad. Door de inzet van verschillende vormen van toezicht, wordt er veelal vanuit een integraal concept bijgedragen aan de veiligheid in wijken. 


Wij zijn in staat, in opdracht van o.a. gemeenten en woningbouwcorporaties, het toezicht te verrichten in en om winkelcentra, rondom parkeerterreinen, wooncomplexen, herstructureringsgebieden enz. Toezichthouders worden dan ingezet om overlastgevend publiek aan te spreken en verbeterpunten te signaleren; kortom, de ‘oog- en oorfunctie’ van de politie te vervullen. Inzet bij hotspots en evenementen behoort ook tot de mogelijkheden. De werkzaamheden worden altijd uitgevoerd onder operationele verantwoordelijkheid van de politie.


Voor al deze diensten zijn wij voor velen een goede en betrouwbare partner gebleken. Dit willen wij óók graag voor ù worden!